+39 02 4597757 info@dramsrl.com

Stoner

RotoFlow® 4000 | ZIP-SLIP® M520 | A320

Stoner® XENIT | Stoner® CLEANER A500 | Stoner® CUT

Stoner® A592 | Stoner® A677 | Stoner® A590

Produkt do powlekania form

RotoFlow® 4000

RotoFlow® 4000 to produkt do powlekania form stosowanych w formowaniu rotacyjnym, ułatwiający przepływ poliolefin, nylonu i polietylenu sieciowanego do trudno dostępnych miejsc. Dzięki RotoFlow łatwiej można wypełniać puste przestrzenie wokół wkładek, wąskich kątów, gwintów i głębokich szczelin.
RotoFlow® 4000 zmniejsza występowanie dziurek na powierzchni formowanych rotacyjnie wyrobów z polyolefin, nylonu i polietylenu sieciowanego. Pozwala ograniczyć powstawanie mostków, zbyt cienkich ścianek, otworów i linii statycznych.
RotoFlow® 4000 posiada atest NSF® do stosowania w formowanych rotacyjnie tworzywach sztucznych wykorzystywanych w przemyśle spożywczym. Dzieki znakowi NSF® klienci Stoner Molding zyskują pewność, że RotoFlow® 4000 został przebadany i dopuszczony do użytku przez jedną z najbardziej szanowanych niezależnych organizacji na świecie.

Zastosowanie

RotoFlow® 4000 ułatwia przepływ poliolefin, nylonu i polietylenu sieciowanego do trudno dostępnych miejsc w gniazdach formujących. RotoFlow® 4000 pozwala na wypełnienie pustych przestrzeni wokół wkładek, wąskich kątów, gwintów i głębokich szczelin.

ZALETY RotoFlow® 4000:

 • Poprawia jakość i powtarzalność wyrobów formowanych rotacyjnie z poliolefin, nylonu i polietylenu sieciowanego
 • Likwiduje dziurki, puste przestrzenie i wypływki
 • Poprawia wygląd i parametry eksploatacyjne gwintów
 • Zwiększa wytrzymałość wkładek
 • Zmniejsza ilość odpadów i podnosi efektywność produkcji
 • Atest NSF® do stosowania w wyrobach wykorzystywanych w przemyśle spożywczym

ZIP-SLIP® M520 Konserwacja form do formowania rotacyjnego

Stoner® M520 ZIP-SLIP® pozwala zaoszczędzić czas, pieniądze i poprawić jakość formowanych wyrobów. ZIP-SLIP® jest doskonałym środkiem do konserwacji zapobiegawczej, który nakłada się na linię podziału gniazda formującego. ZIP-SLIP® pomaga wyeliminować niepożądane odkładanie się tworzywa na linii podziału, które może być przyczyną powstawania przerw, nieszczelności i zanieczyszczeń oraz powoduje konieczność częstszego czyszczenia i konserwacji sprzętu. ZIP-SLIP® poprawia wydajność poprzez zapewnienie lepszej szczelności linii podziału oraz wyeliminowanie dziurek, pustych przestrzeni i wypływek.

Zastosowanie

Stoner® M520 ZIP-SLIP® jest preparatem do konserwacji stosowanym w formowaniu rotacyjnym w celu zapobiegania odkładaniu się tworzywa na zewnętrznej krawędzi uszczelniającej gniazda formującego.

ZALETY M520 ZIP-SLIP®

 • Zapobiega odkładaniu się tworzywa na linii podziału
 • Zapewnia większą szczelność formy, zmniejsza ilość wycieków i zanieczyszczeń
 • Poprawia wygląd wyrobów i zmniejsza wady spowodowane szczelinami w linii podziału
 • Pozwala zaoszczędzić czas na konserwację i czyszczenie sprzętu
 • Jest bezbarwny i nie plami

A320 all purpose cleaner

Stoner’s A320 All Purpose Cleaner is a time-saving, concentrated, water-based cleaner for your molds. This powerful, high pH cleaner quickly cuts through, Mold Release, color build-up, grease, oil, dirt, stains, and other tough grime within minutes of application.

A320 All Purpose Cleaner is non-flammable, you don’t have to send your out tool to be sand blasted, you can clean the tool while it is on the spider, quickly cleans even the dirtiest tool. Powerful cleaner used to remove: mold release, colorants, resin build-up, waxes, metal, rubber.

Spray cleaners

Stoner® XENIT natural citrus cleaner’s

Stoner® XENIT natural citrus cleaner’s powerful formula saves time cleaning moulds and parts. The special formula contains Citrus 66, a natural, highly refined extract of citrus fruit. With this powerful ingredient, XENIT can remove the greasy, grimy soils and stains that soap and water can’t.

XENIT Advantages

 • Dissolves and flushes away most release agents from metal moulds prior to application of Stoner rust preventives
 • Cleans moulds and parts* by removing resins, carbon deposits, greases, oils, waxes, inks, tars, silicones, adhesive, and other contaminants
 • Dries fast and leaves no residue
 • Contains no methylene chloride or Class I ozone depleting substances

*XENIT Natural Citrus Mold Cleaner is a strong cleaner which may be harmful to certain plastics, paints or other solvent-sensitive materials. Always test before using.

Stoner® A500 Citrus Cleaner

Stoner® A500 Citrus Cleaner heavy-duty cleaner used to remove greases, oils, waxes, silicones, adhesive and other contaminants from moulds, metals, painted surfaces, ceramics, fiberglass, PE and other materials. Citrus Cleaner A500 is made from a highly refined extract of citrus fruits which are more healthy and environmentally friendly than petroleum distillates. With this powerful formula, Citrus Cleaner A500 can remove the greasy, grimy soils and stains that soap and water can’t.

Cleaner A500 Advantages

 • Powerful formula – cleans fast and saves time
 • Pleasant citrus scent
 • Fast drying
 • Contains no Class I or Class II ozone depleting substances
 • Contains no chlorinated solvents

Stoner® CUT Non-Chlorinated Cleaner

Stoner® CUT Non-Chlorinated Cleaner is a powerful, fast acting, non-CFC, precision cleaner.

CUT Advantages

 • Dissolves and flushes away most release agents. Always test before using on plastics or solvent sensitive materials. Cleans and prepares molds prior to application of Stoner rust preventives.
 • Was developed as an alternative to chlorinated solvents for precision cleaning
 • Contains no chlorinated solvents such as 1,1,1 trichloroethane, trichloroethylene, or methylene chloride. Contains no Class I or Class II ozone depleting substances
 • Contains powerful cleaning agents to remove grease, oil, carbon deposits, tar, gum, dirt, wax, ink, silicones, and other contaminants. Evaporates quicky and leaves no residue
 • Won’t harm metals and other solvent resistant materials. Always test before using
 • Removes finger marks and displaces moisture

NB: Contact us for high temperature use or applications requiring a non-flammable cleaner.

Rust preventive

Stoner® Rust Preventives are used to inhibit oxidation on moulds, tooling, and slides. They provide protection against moisture and dampness.

Stoner® A592 Medium Term Rust Preventive

Stoner® A592 Medium Term Rust Preventive is a medium term coating used as a mould protectant against rust for several weeks’ protection.

A592 seals out dampness and prevents corrosion by leaving a microfilm coating of rust preventive.
A592 has a built-in acid neutraliser that retards the effects of mild acids, alkalies, and fingerprints.
A592 is ideal for moulds needing protection for several weeks between use.
A592 is a penetrating lubricant that loosens fparts frozen because of rust. It also removes light rust build-up.

Stoner® A677 Long Term Rust Preventive

Stoner® A677 Long Term Rust Preventive is a long term coating used as a mould protectant against rust for 12 plus months’ protection.
A677 seals out dampness and prevents corrosion by leaving a heavy-duty film of rust preventive.
A677 prevents corrosion from ruining exposed steel and stored metals for extended time periods.

A677 allows you to ship or store parts, moulds, tooling, or machinery without damage from rust.
A677 leaves a heavy duty film on exposed metal to seal out dampness and prevent corrosion. Ideal for plastic and rubber moulds.
A677 has received NSF® approval for use in food-grade moulding. Bearing the NSF® Mark assures Stoner moulding customers that A677 Long Term Rust Preventive has been tested and approved by one of the most respected independent organisations in the world.

Stoner® A590 Long Term Rust Preventive

Stoner® A590 Long Term Rust Preventive is a long term coating used as a mould protectant against oxidation for 12 plus months’ protection.
A590 prevents corrosion from ruining exposed steel and stored metals for extended time periods.

A590 has a built-in acid neutraliser that retards the effects of mild acids, alkalis, and fingerprints.
A590 has a built-in tracing dye to save time by allowing you to visually check coverage.
A590 adheres to metal surfaces such as moulds, tooling and slides without running.

Poproś o informacje

Umowa, włoskie prawo

8 + 13 =