+39 02 4597757 info@dramsrl.com

POWERCORE

System zgrzewania tworzyw

Czy potrzebujesz łączyć formowane moduły, aby wyprodukować gotowy produkt, ale nie jesteś zadowolony z obecnej metody montażu? Czy chcesz spawać części z tworzyw sztucznych przy użyciu szybkiego, powtarzalnego i przemysłowego podejścia? Czy chcesz zaoszczędzić pieniądze na transporcie dużych części? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na którekolwiek z powyższych pytań, POWERCORE jest tym, czego potrzebujesz.

Pręt do zgrzewania Powercore Welding Rod to system elektrooporowy wykorzystywany do łączenia różnych tworzyw termozgrzewalnych.

Powercore Welding Rod to elastyczny pręt termoplastyczny o średnicy około 3/16″ (5 mm) z licznymi cienkimi drutami oporowymi zwiniętymi wewnątrz, któremu można nadać dowolny kształt. Tym samym prętem o średnicy 3/16” można w szybki sposób łączyć cienkie arkusze, grubsze płyty tworzywa i każdy formowany element o długości od 1 cala do 60 stóp (30 cm / 30 m). Pręt Powercore Welding Rod staje się integralną częścią zgrzewu. Drobne przewody pozostające w zgrzeinie poddane zostały licznym testom, podczas których udowodniono, że nie mają żadnego negatywnego wpływu na wytrzymałość i trwałość zgrzeiny.
Zamów pręt Powercore Welding Rod zrobiony z tego samego tworzywa co elementy, które zamierzasz łączyć. Następnie, jeśli to konieczne, utnij odpowiednią długość i kształt pręta. Później należy zdjąć izolację z końcówek pręta, co umożliwi powstanie połączenia elektrycznego. Pręt Powercore Welding Rod należy odpowiednio ułożyć i przyczepić do jednego z elementów z tworzywa, które chcemy połączyć.
Elementy te należy następnie wyrównać względem siebie i docisnąć. W następnym kroku należy podłączyć prąd zmienny lub stały, w efekcie czego przez pręt Powercore Welding Rod przez wyznaczony wcześniej okres czasu przepłynie prąd, powodując nagrzanie całego pręta, termiczne stopienie i połączenie obu elementów.

EXAMPLE

Jedną z unikalnych cech Powercore jest możliwość zgrzewania bardzo dużych części w tym samym czasie, jaki byłby potrzebny do zgrzewania małych elementów. Dla przykładu, jeśli zgrzanie arkusza o długości 1 stopy (0,30 m) potrwa dwie minuty, to zgrzanie arkusza o długości 29 stóp (8,7 m) również potrwa 2 minuty. Jest to możliwe dzięki temu, że wielkość nakładu energii elektrycznej wzrasta proporcjonalnie do długości zgrzewu. Zgrzew o długości 1 stopy zużywa 45 Watt, a zgrzeina o długości 829 stóp – 1305 Watt. Stąd czas zgrzewania pozostaje niezmienny. Można to sobie wyobrazić jak 29 zgrzein o długości 1 stopy pod rząd. Ta właściwość pozwala na zaoszczędzenie znacznej ilości czasu.

Kolejną cechą pręta Powercore jest łatwość zgrzewania. Po podjęciu decyzji jak ułożyć łączone elementy, operator umieszcza pręt Powercore Welding Rod na łączonych elementach, włącza dopływ prądu, a pręt automatycznie stapia te elementy.
Niektóre z zastosowań:

Zastosowanie w termoplastycznych instalacjach rurowych

Powercore można wykorzystać we wszystkich typach instalacji z rur termoplastycznych. Pręt ten można użyć do połączeń w zgrzewaniu doczołowym, połączeniach kołnierzowych oraz przy montażu różnego rodzaju części wewnątrz i na zewnątrz elementu.

Zastosowania w formowaniu

Elementy formowane próżniowo i wtryskowo mogą być łączone w różnych konfiguracjach. W przypadku formowania próżniowego, pręt Powercore Welding Rod można umieścić na formie przed procesem formowania. Po zakończeniu procesu formowania, pręt Powercore Welding Rod będzie wstępnie umieszczony w elelmencie, w pozycji gwarantującej optymalne ułożenie zgrzewu.odpowiednim miejscu elementu. Elementy formowane wtryskowo można wyprodukować z odpowiednim rowkiem, do którego można wsunąć pręt Powercore Welding Rod.

Zastosowanie w foromowaniu rotacyjnym

Operatorzy z branży formowania rotacyjnego używają Powercore do produkcji zbiorników o różnych rozmiarach przy wykorzystaniu tylko dwóch form. Wystarczy formować elementy końcowe i środkowe, a za pomocą Powercore między elementami końcowymi dołączać dowolną liczbę elementów środkowych – w efekcie otrzymując zbiorniki różnej wielkości.

Zastosowanie w cienkich arkuszach

Przykład ten pokazuje jak Powercore jest wstępnie przyczepiany do cienkiego arkusza tworzywa, który następnie wykorzystuje się do ochrony słupów nabrzeżnych.

Zastosowania sprzyjające redukcji kosztów

Kiedy zachodzi potrzeba wysłania dużych elementów, takich jak zbiorniki, na duże odległości, koszt transportu może przewyższyć koszt zbiornika. Rozwiązaniem jest formowanie rotacyjne lub próżniowe dwóch połówek zbiornika, które można ułożyć jedna na drugiej; pozwala to na transport wielu zbiorników na takiej samej przestrzeni jaką zająłby cały jeden zbiornik. Po dotarciu elementów do celu połówki zbiornika można łatwo połączyć zgrzewaniem.

Powercore to idealny produkt, który spełni Państwa wymagania w zakresie zgrzewania.
Powercore International Ltd. może pochwalić się następującym faktem dotyczącym jakości, wytrzymałości i odporności oferowanego systemu zgrzewania. Armia Stanów Zjednoczonych po przeprowadzeniu wyczerpujących testów zaakceptowała Powercore Welding System jako metodę zgrzewania pokryw w pojemnikach HDPE wykorzystywanych do przechowywania odpadów radioaktywnych powstałych przy produkcji broni. Wierzymy, że Powercore Welding System spełni Państwa największe wymagania.

Poproś o informacje

Umowa, włoskie prawo

3 + 15 =